Nikon 105.0 mm f/2.8


Laba-Laba
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Laba-laba
 Danny Aditya
Nilai: 5 Komentar: 0
2 tahun yang lalu
Siput
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Telur
 Danny Aditya
Nilai: 5 Komentar: 0
2 tahun yang lalu
Bunga Pacar Banyu
 Danny Aditya
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Siput
 Danny Aditya
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Laba-laba
 Danny Aditya
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Macro-70
 Uco Sugianto
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Gold
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Macro-68
 Uco Sugianto
Nilai: 28 Komentar: 5
2 tahun yang lalu
Rileks
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Termenung
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Macro-65
 Uco Sugianto
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Siput
 Danny Aditya
Nilai: 32 Komentar: 6
2 tahun yang lalu
M-5
 Noorvan Mardi Prasetyo
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Macro-61
 Uco Sugianto
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Bunglon Hijau
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Macro-60
 Uco Sugianto
Nilai: 28 Komentar: 5
2 tahun yang lalu
Hijab Fresh
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Macro-56
 Uco Sugianto
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Ngabuburit
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Sendu
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Vit Sea
 Danny Aditya
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Kristal
 Danny Aditya
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Tetesan
 Danny Aditya
Nilai: 20 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Dream
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Akar lapuk
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Jeruk
 Noorvan Mardi Prasetyo
Nilai: 32 Komentar: 6
2 tahun yang lalu
Oranges
 Noorvan Mardi Prasetyo
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Macro-50
 Uco Sugianto
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Akar lapuk
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Macro-49
 Uco Sugianto
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Air di pagi yang sejuk
 Danny Aditya
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Untitled_39
 Noorvan Mardi Prasetyo
Nilai: 37 Komentar: 7
2 tahun yang lalu
Love & Love
 Noorvan Mardi Prasetyo
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Untitled_16
 Noorvan Mardi Prasetyo
Nilai: 28 Komentar: 5
2 tahun yang lalu
OOTD
 Danny Aditya
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Pemungut sampah
 Danny Aditya
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Embun pagi
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Jamur
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Galau
 Danny Aditya
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Macro-43
 Uco Sugianto
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Seruling Bambu
 Danny Aditya
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Macro-42
 Uco Sugianto
Nilai: 28 Komentar: 5
2 tahun yang lalu
Jamuran
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Setetes Air
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Macro-41
 Uco Sugianto
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Macro-40
 Uco Sugianto
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Macro-39
 Uco Sugianto
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Jawa
 Danny Aditya
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu