Yudhistiro Trah Kusumonegoro (1550)


Dawn at Benoa
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 23 Komentar: 4
11 tahun yang lalu
Infinite Blue
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 50 Komentar: 10
11 tahun yang lalu
Hainan Chicken Rice
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 19 Komentar: 3
11 tahun yang lalu
Tired
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 15 Komentar: 4
12 tahun yang lalu
The Last Midnight
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 17 Komentar: 5
12 tahun yang lalu
-NT-
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 19 Komentar: 3
12 tahun yang lalu
Tiger Kick
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 21 Komentar: 6
12 tahun yang lalu
Into The Light
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 52 Komentar: 11
12 tahun yang lalu
Menghantam karang
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 73 Komentar: 15
12 tahun yang lalu
What ... for?
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 23 Komentar: 4
12 tahun yang lalu
..!.*.!..
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 55 Komentar: 11
12 tahun yang lalu
The Poses
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 55 Komentar: 11
12 tahun yang lalu
Supervising #2
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 32 Komentar: 6
12 tahun yang lalu
Vertical
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 37 Komentar: 7
12 tahun yang lalu
Supervising
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 37 Komentar: 7
12 tahun yang lalu
Unleafed
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 19 Komentar: 3
13 tahun yang lalu
Grafitti
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 28 Komentar: 5
13 tahun yang lalu
Good Morning Sunshine (2)
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 41 Komentar: 8
13 tahun yang lalu
Good Morning Sunshine
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 19 Komentar: 3
13 tahun yang lalu
Morning Rays over St.Regis
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 32 Komentar: 6
13 tahun yang lalu
Panorama Gunung Batur
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 40 Komentar: 9
13 tahun yang lalu
Warna Warni Sebelum Pagi
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 50 Komentar: 10
13 tahun yang lalu
Dua Sisi
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 19 Komentar: 3
13 tahun yang lalu
Life's a Journey
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 136 Komentar: 29
13 tahun yang lalu
Twilight @ Uluwatu
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 38 Komentar: 8
13 tahun yang lalu
Solar Eclipse
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 37 Komentar: 9
13 tahun yang lalu
Waiting for The Sun (2)
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 23 Komentar: 4
13 tahun yang lalu
Waiting for The Sun
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 54 Komentar: 14
13 tahun yang lalu
Fresh...
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 55 Komentar: 11
13 tahun yang lalu
Please don't go...
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 22 Komentar: 5
13 tahun yang lalu
Lotus
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 31 Komentar: 7
13 tahun yang lalu
Yellow
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 23 Komentar: 7
13 tahun yang lalu
Pointing
Yudhistiro Trah Kusumonegoro
Nilai: 17 Komentar: 5
13 tahun yang lalu