Purwanto Nugroho (41202)


While You were Sleeping
 Purwanto Nugroho
Nilai: 77 Komentar: 16
15 tahun yang lalu
Langit Malam sedang Marah
 Purwanto Nugroho
Nilai: 73 Komentar: 15
15 tahun yang lalu
Awan Sore
 Purwanto Nugroho
Nilai: 59 Komentar: 14
15 tahun yang lalu
Perjalanan ke Arah Barat
 Purwanto Nugroho
Nilai: 56 Komentar: 12
15 tahun yang lalu
Lamunan Menjelang Senja
 Purwanto Nugroho
Nilai: 361 Komentar: 81
15 tahun yang lalu
Luka yang Ditinggalkan
 Purwanto Nugroho
Nilai: 73 Komentar: 15
15 tahun yang lalu
Swear! Bukan gue yang ngelobangin!
 Purwanto Nugroho
Nilai: 107 Komentar: 24
15 tahun yang lalu
Banyak Pikiran
 Purwanto Nugroho
Nilai: 21 Komentar: 6
15 tahun yang lalu
Expression Sequence
 Purwanto Nugroho
Nilai: 23 Komentar: 4
15 tahun yang lalu
Cabe Flower
 Purwanto Nugroho
Nilai: 38 Komentar: 8
15 tahun yang lalu
Keep Upright
 Purwanto Nugroho
Nilai: 43 Komentar: 9
15 tahun yang lalu
Need for Speed
 Purwanto Nugroho
Nilai: 130 Komentar: 29
15 tahun yang lalu
Siaga
 Purwanto Nugroho
Nilai: 18 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Brother Bear
 Purwanto Nugroho
Nilai: 16 Komentar: 3
16 tahun yang lalu
Bedha Dhewe
 Purwanto Nugroho
Nilai: 32 Komentar: 6
16 tahun yang lalu
Embun yang Tersisa
 Purwanto Nugroho
Nilai: 50 Komentar: 10
16 tahun yang lalu
Close Encounter
 Purwanto Nugroho
Nilai: 10 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Chasing Audi
 Purwanto Nugroho
Nilai: 13 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Menerawang...
 Purwanto Nugroho
Nilai: 25 Komentar: 5
16 tahun yang lalu