Agustinus Leo (2672)


:: DEWI ::
Agustinus Leo
Nilai: 15 Komentar: 4
13 tahun yang lalu
Keluarga Bahagia
Agustinus Leo
Nilai: 19 Komentar: 5
13 tahun yang lalu
The bride..
Agustinus Leo
Nilai: 59 Komentar: 12
13 tahun yang lalu
PENANTIAN panjang
Agustinus Leo
Nilai: 64 Komentar: 15
13 tahun yang lalu
Nonix Japan
Agustinus Leo
Nilai: 28 Komentar: 7
13 tahun yang lalu
Ren's Cabaret
Agustinus Leo
Nilai: 17 Komentar: 6
13 tahun yang lalu
-GLAM-
Agustinus Leo
Nilai: 89 Komentar: 20
13 tahun yang lalu
The Way You Look at Me
Agustinus Leo
Nilai: 29 Komentar: 6
14 tahun yang lalu
- Glasses -
Agustinus Leo
Nilai: 19 Komentar: 3
14 tahun yang lalu
Singing
Agustinus Leo
Nilai: 23 Komentar: 4
15 tahun yang lalu
- Untitled -
Agustinus Leo
Nilai: 43 Komentar: 12
15 tahun yang lalu
Disco Time (try)
Agustinus Leo
Nilai: 16 Komentar: 3
15 tahun yang lalu
Ku kan terbang..
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 4
15 tahun yang lalu
Bubble |of| love
Agustinus Leo
Nilai: 23 Komentar: 4
15 tahun yang lalu
The Wedding of Irfan & Sintia
Agustinus Leo
Nilai: 48 Komentar: 12
15 tahun yang lalu
Gita
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 4
15 tahun yang lalu
tertawalah
Agustinus Leo
Nilai: 38 Komentar: 8
15 tahun yang lalu
Tatapan wajahmu..
Agustinus Leo
Nilai: 38 Komentar: 8
15 tahun yang lalu
Tataplah daku
Agustinus Leo
Nilai: 34 Komentar: 7
15 tahun yang lalu
Tretes View
Agustinus Leo
Nilai: 21 Komentar: 6
16 tahun yang lalu
sunset girl..
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Lomba ngeker!
Agustinus Leo
Nilai: 79 Komentar: 19
16 tahun yang lalu
Model PhOtoGrapHer
Agustinus Leo
Nilai: 35 Komentar: 14
16 tahun yang lalu
SEXY dancer
Agustinus Leo
Nilai: 12 Komentar: 12
16 tahun yang lalu
Tiffany & Imey
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 12
16 tahun yang lalu
Umbrella Girl
Agustinus Leo
Nilai: 32 Komentar: 6
16 tahun yang lalu
My friend..
Agustinus Leo
Nilai: 18 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Golf Court Taman Dayu
Agustinus Leo
Nilai: 19 Komentar: 6
16 tahun yang lalu
JP Golf(Dag-Dig-Dug)
Agustinus Leo
Nilai: 28 Komentar: 5
16 tahun yang lalu
Foto dalam foto
Agustinus Leo
Nilai: 14 Komentar: 2
16 tahun yang lalu
::AYU::
Agustinus Leo
Nilai: 30 Komentar: 8
16 tahun yang lalu
UNTITLED
Agustinus Leo
Nilai: 38 Komentar: 8
16 tahun yang lalu
AYU
Agustinus Leo
Nilai: 23 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Kebaya style..
Agustinus Leo
Nilai: 32 Komentar: 6
16 tahun yang lalu
AYU
Agustinus Leo
Nilai: 58 Komentar: 16
16 tahun yang lalu
Reflection in pool side..
Agustinus Leo
Nilai: 35 Komentar: 9
16 tahun yang lalu
Memandangku cantik..
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 3
16 tahun yang lalu
In the center of pool
Agustinus Leo
Nilai: 56 Komentar: 12
16 tahun yang lalu
menggoda
Agustinus Leo
Nilai: 35 Komentar: 8
16 tahun yang lalu
Ciprat-ciprat
Agustinus Leo
Nilai: 22 Komentar: 5
16 tahun yang lalu
Pesona Ayu..
Agustinus Leo
Nilai: 37 Komentar: 9
16 tahun yang lalu
Violin Concert..
Agustinus Leo
Nilai: 22 Komentar: 5
16 tahun yang lalu
On the way..
Agustinus Leo
Nilai: 31 Komentar: 10
16 tahun yang lalu
Fotografer JP
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
our team
Agustinus Leo
Nilai: 22 Komentar: 5
16 tahun yang lalu
lagi ngajar
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 3
16 tahun yang lalu
no ps : temanku Ellen..
Agustinus Leo
Nilai: 23 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Temanku
Agustinus Leo
Nilai: 13 Komentar: 4
16 tahun yang lalu
Upacara di sekolahku
Agustinus Leo
Nilai: 25 Komentar: 8
16 tahun yang lalu
Christmast time..
Agustinus Leo
Nilai: 24 Komentar: 6
16 tahun yang lalu